Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI PERSONEL ALIM SONUÇLARI (CEZA ve TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
  04.10.2023

  Muğla  Ceza İnfaz Kurumları Sözleşmeli Personel Alımları Sözlü Sınav Sonuçları 04/10/2023


   

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceMuğla Ceza İnfaz Kurumları sözleşmeli personel alımlarında,

           Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil kazanan adayların,

  1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
  2. İki adet 6*9 ebatında biyometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması.)
  3. Kimlik Fotokopisi,
  4. KPSS sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı)
  5. Sağlık Kurulu Raporu (İlgili yönetmelik hükümlerine göre Komisyon Başkanlığımızca düzenlenen resmi yazı ile hastaneye müracaat edilmesi gerektiğinden ASİL adaylar Komisyon Kalemi ile irtibata geçmelidir. İrtibat: 0252 212 97 85-108)  
  6. Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Tüm Aileyi Gösterecek.)
  7. Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi) (Askerden muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibrazı)
  8. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
  9. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
  10. Mal bildirim formu (EK-2), (Herhangi bir mal varlığı yoksa da doldurulacak.)
  11. Eş Durumu dilekçesi (EK-3), (Bekâr ise de doldurulacak.)
  12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-4),
  13. Sözleşme Beyanı (EK-5)

   

  İstenilen belgelerin İKİŞER SURET OLARAK 20/10/2023 günü mesai bitimine kadar Muğla Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi(108) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 20/10/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İlanen Duyurulur. 04/10/2023

   

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

  EKLER :  

   1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

   2-Mal Bildirim Formu,

   3-Eş Durumu Dilekçesi

   4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   5-Sözleşme Beyanı

  NOT : Sorgulama yaparken tamamı büyük harf olacak şekilde sorgulama yapılmalıdır. 

  T.C KİMLİK NO
  AD SOYAD
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No:25 48000 Menteşe/Muğla

  Telefon

  (0 252) 212 97 85-86-87-88-89-90

  (0 252) 214 04 50

  E-Posta

  muglacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu