Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Muğla 2023 Yılı Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Başarı Listesi

  SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

   

           Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı’nın sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceMuğla merkez sözleşmeli icra katibi alımlarında,

           Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

   

  İcra Kâtibi unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


  İstenilen belgelerin, 11.08.2023 günü mesai bitimine kadar Muğla Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (108) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 11.08.2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acil Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

  İlanen Duyurulur. 04.08.2023

   

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

   

   

   

  Ek  :  

   1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

   2-Mal Bildirimi Formu,

   3-Eş Durumu dilekçesi

   4-Sağlıkla ilgili beyan

   5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No:25 48000 Menteşe/Muğla

  Telefon

  (0 252) 212 97 85-86-87-88-89-90

  (0 252) 214 04 50

  E-Posta

  muglacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu